ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร

Instagram ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร

@anuthida

แชร์เรื่องนี้ ทวิตเรื่องนี้
711
Ranking
ลำดับ
617
Posts
รูปวีดีโอ
416,250
Followers
ผู้ติดตาม
179
Followings
ติดตาม
moments, perspectives, mental health, love, life 💌: hello@anuthida.com impressum: www.itsanu.com | |

โพสต์ Instagram ของ ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร

1,021 Likes | 607 days ago | 8

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
anzeige ⭐️✨💫

994 Likes | 607 days ago | 6

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
🦆 it's the little things

2,466 Likes | 608 days ago | 20

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
anzeige Creation for @valentino.beauty „BORN IN ROMA YELLOW DREAM“ fragrances, inspired by the symbolic color and the light of the eternal city Rome. Yellow; the color of sunshine, hope, happiness, clarity, energy, honor, enlightenment. To olfactorically express the powerful optimism of the color yellow, Valentino created two innovative fragrances for him and her ⭐️🌻🌝💛🍋☀️ #borninroma #valentinobeauty

1,498 Likes | 610 days ago | 19

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
|anzeige| .. where the mind finds stillness 🌳 creation for @baumundpferdgarten @breuninger introducing my #LocalEscape #baumfamily | 📸 by @richykoll

1,410 Likes | 613 days ago | 13

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
sending laughter and love @richykoll

745 Likes | 613 days ago | 0

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
🌳✨

1,096 Likes | 613 days ago | 8

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„art of b e i n g“

873 Likes | 614 days ago | 6

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
period

1,529 Likes | 614 days ago | 10

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
|Anzeige| #NeverStopListening Never stop singing, never stop healing, never stop reflecting, never stop digging, never stop dancing, never stop expressing, never stop creating, never stop ..... ... .. @marshallheadphones #marshallheadphones 🎧 🎶

6,014 Likes | 623 days ago | 53

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„A LIFE PHILOSOPHY“ - Happy super full moon beautiful souls 🌕 May you energize love, passion, patience, clarity and growth and go where the love is, where the uncertainty lies. May you honor your darkness. May you accepting the continue of changes. May you letting go of any tension that’s been holding you back from creating space. May you trust your intuition and fill your heart with gratitude. I love you

5,181 Likes | 623 days ago | 36

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
🌞💫💛🌻🐤🍋🌝

2,663 Likes | 623 days ago | 9

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
driven by the tension between the desire to communicate and the desire to hide

600 Likes | 623 days ago | 0

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
B L U E is the color of the clear sky and the deep sea. it is located between violet and green on the optical spectrum. blue is the color most commonly associated with harmony, faithfulness, confidence, distance, infinity, the imagination, cold and sometimes with sadness 💭

2,363 Likes | 623 days ago | 8

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„I am always do what I can not do yet in order to learn how to do it.“ 🌪

1,606 Likes | 627 days ago | 10

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
the power of love

5,225 Likes | 627 days ago | 108

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
Oh this is weird for me to hear my 13 yo me singing all cracky but I just want to share that scrolling through facebook always reminds me of how helpless and sad my youth me was. I cried myself to sleep for days after recording and posting this video and I couldn’t tell why. I would love to understand and tell now because after then I slowly stopped singing and these feelings are still haunting me, blocks me from doing anything that has something to do with music and expression. Is it the fear of feelings? The exploration of uncertainties? The uncertainties of how to overcoming pain? The fear of expressing?

1,850 Likes | 627 days ago | 6

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
move through the hard feelings. slowly. with care. pick up pieces of them. study them. learn them. there are lessons in the pieces of yourself you are ashamed of. mourn the memories as they resurface. ease into the discomfort of grief & who said you had to push though this alone? or in silence? or in anyone’s timeline but your own?

1,268 Likes | 627 days ago | 4

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
t r u t h

852 Likes | 627 days ago | 5

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
fascinated by a single white crayon that was in the same box with colored crayons. now it’s in his pure white version again after being released on paper - restarted. why does it gives me hope I could release any color that the worlds trying to draw on me? I can be pure again, again and again.

3,623 Likes | 628 days ago | 39

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
a n z e i g e our conversation about conscious decisions in fashion and our personal connection to our wardrobes with @voguegermany for the new @nakdfashion REBORN collection is out now 🦋 article link in my stories - thank you so much for having me lovelies

531 Likes | 628 days ago | 4

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร

742 Likes | 628 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
🤍

1,516 Likes | 628 days ago | 4

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
🌳

2,120 Likes | 629 days ago | 15

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
somewhere in between

3,214 Likes | 645 days ago | 37

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
A I R : the element of freedom 🌪

5,431 Likes | 648 days ago | 22

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„a part of generation Z“

770 Likes | 649 days ago | 7

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
|anzeige| .. what does strength mean to you? Strength for me is to acknowledge and accept our voices that are coming up daily, to reflect, to ask questions. Every single one has its background. Purposely to reflect, to inspire, to encourage, to empower and embody. Our strongest instrument of making a difference: our voices - My voice, my strength. #valentinovoceviva ⭐️ #valentinobeauty @valentino.beauty | captured by my love @richykoll , edited by me

770 Likes | 652 days ago | 2

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
hey maybe I am not that morning grouch, maybe I just need a kind of different communication in the morning

3,110 Likes | 654 days ago | 17

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
survive the rain and use it to grow

1,099 Likes | 654 days ago | 6

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„the earth has music for those who listen“

4,838 Likes | 655 days ago | 42

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
A : „When do you feel loved? And I mean those little moments..“ B: „When I feel seen, especially with an expression of appreciation and gratitude in their eyes. Literally when this person isn’t afraid of looking me deeply in the eyes and just sees me - beyond my physical being. Understand that I am more than this avatar.“ 💭

1,473 Likes | 655 days ago | 4

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
soon

4,831 Likes | 655 days ago | 9

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
.

1,537 Likes | 656 days ago | 17

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
Have you consciously taken a moment for yourself today? To observe. To accept. Every thought, every emotion that arises. To understand. To embrace your fears and allowing yourself to let go. To connect with stillness. To find truth, your truth. To ask yourself: „How do I feel lately?“. You'd deserved this 💭

4,003 Likes | 656 days ago | 16

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
be patient be loving be kind be gentle

705 Likes | 656 days ago | 7

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร

670 Likes | 656 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
bloom (noun) a beautiful process of becoming

3,082 Likes | 657 days ago | 18

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
to the wild woman being spiritual means: whispering to trees, laughing with flowers, falling in love with sunsets, consulting the waters and worshipping the stars at night. One hand to hear heart and one hand touching mother earth.“ 🌳

1,133 Likes | 657 days ago | 4

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„The earth is alive and contains the knowledge we seek. It is our consciousness that determines what it reveals. The earth speaks. Love her, honor her and respect her and she will reveal her secrets..“ #happyearthday EVERY DAY 🌏

1,805 Likes | 660 days ago | 28

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
anzeige 2 weeks left ’til the launch of @itsapark and our interview about conscious living on planet earth #yepthatcounts A few weeks ago, I had the honor to talk with Itsapark about my views on creating a more mindful life, with ourselves and our environment. For me, the questions were essential and in some cases completely new approaches that I had never dealt with in detail before... inspire and be inspired. That’s how it is in life for me and especially on this day I experienced how special and important it is to keep going into exchanges and interactions. No matter where we start, the main thing is to do it and to create a common field of creation for a future in which we can all consciously grow together...Thank you #itsapark for the space that you’ve built for us to create more consciousness. 🌳

2,043 Likes | 660 days ago | 12

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร

1,708 Likes | 660 days ago | 8

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„and into the forest I go to lose my mind and find my soul“

4,026 Likes | 661 days ago | 18

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„never let your fear decide your fate“

2,099 Likes | 661 days ago | 4

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร

1,155 Likes | 667 days ago | 9

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„BEING“ to know yourself as the being underneath the thinker, the stillness underneath the mental noise, the love and joy underneath the pain, is freedom, salvation, enlightenment. 🌕

3,108 Likes | 667 days ago | 24

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
a n z e i g e 🌊 „BORN TO LOVE“ 💙

2,916 Likes | 670 days ago | 8

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
|anzeige| three looks, three moods with my @levis_germany fits 551z, tailor high loose taper pants & loose straight #LiveInLevis 💫 captured by my love @richykoll

2,031 Likes | 673 days ago | 10

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
.

737 Likes | 689 days ago | 8

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
being is strange but wonderful too

2,092 Likes | 689 days ago | 18

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
What do you like doing when you need to recharge? | 📸 by @byeileenjordan

1,191 Likes | 693 days ago | 7

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร

5,487 Likes | 693 days ago | 31

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
between caring and hurting loving and hating between distance and intimacy reflection and irrationally shouting between hurricanes and soft clouds sinking in the water of rain and a heart full of rainbows between you and me

1,735 Likes | 693 days ago | 11

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
💭

1,155 Likes | 693 days ago | 2

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
On the other day I thought everything would be ordinary and nothing special, lost in daydream again and wandering between blurry and yet so clear visuals of the past and hopeful scenarios of the future, then suddenly there were these clouds named „Mammatus clouds“ and the nature told me once again that we're always surrounded by something magical and this magic is strong. We just have to look. 3 years ago I would've never experienced this rare weather phenomenon or anything that happened in my surroundings - I couldn’t have come out of my daydreams and this was the reminder to just.stay.present.

2,016 Likes | 700 days ago | 8

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
You are not who they think you are. You are who you think you are. Even though in the uncertainty, in the process, in the incompleteness. Especially then. let‘s R E P E A T and R E M I N D that daily You are not who they think you are. I am not who they think I am. :) Love and hope to you all

3,628 Likes | 700 days ago | 51

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„I confuse people. I enjoy being alone, a lot. But I am very outgoing and social. My environment dictates how I behave. Sometimes I’m loud. Sometimes I’m quiet. I read the energy and adjust. There are times when I want to turn up and then there are moments where I want to read good books, or process thoughts, alone.“ 🌘 creation by @byeileenjordan

2,786 Likes | 700 days ago | 29

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
|anzeige| History and heritage. Details and fabrications.Family and community. The many facets of womanhood - A UNIQUE DESIGNER COLLABORATION 🌘 It's an honor for me to could represent the magical creation of @HM #hmxsimonerocha especially since it's the first time the universe of Simone rocha is opened up and extended to everyone again!! I admire that the process of realizing the Collection, Simone had the priority to REFLECT, to REWORK, to search for the CONNECTIONS, PATTERNS of past collections and unexpected current IMPULSES and ideas of presence.. To get inspired and fabricate from ideas that already came to life - ahhh I could talk about this magic for hours. Just thank you so so much for letting me a part of this. #HMXME #simonerochaxhm | creation by lovely @byeileenjordan 🌷

2,714 Likes | 706 days ago | 9

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
💔❤️💔💔❤️💔❤️❤️❤️❤️❤️

1,134 Likes | 706 days ago | 12

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร

3,122 Likes | 707 days ago | 10

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
keep overcoming things I thought and still think I couldn’t do

1,838 Likes | 707 days ago | 12

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
n e r v o s i t y.

1,753 Likes | 707 days ago | 18

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
caption this

2,225 Likes | 708 days ago | 12

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
thank you

1,826 Likes | 708 days ago | 11

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
inquiries for connecting with the wisdom of waning 🌗 : • Are you trying to “push through” rather than listening to the need for rest? • Is there something or someone that you need to say goodbye to? • Do you notice yourself resisting change?

1,048 Likes | 708 days ago | 4

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„Cleanse and clear The moon whispers to Let go of your pain & fears The time has come to go within Reflect & learn from Where you’ve been The sky is growing darker Each passing night Inviting you to tend to Your own inner light Trust in the divine And set yourself free So mote it be.“ 🌖

2,194 Likes | 711 days ago | 7

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
starting ballet in 2020 looked like this

803 Likes | 711 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
.

1,856 Likes | 711 days ago | 15

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
A PRECIOUS HUMAN LIFE „Every day, think as you wake up. Today I am fortunate to have woken up, I am alive, I have precious human life, I am not going to waste it, I am going to use all my energies to develope myself, to expand my heart out to others, to achieve enlightenment for the benefit of all beings, I am going to have kind thoughts towards other, I am not going to get angry or think badly about others. I am going to benefit others as much as I can.“ - .. H.H The XIVTh Dalai Lama 💫

1,122 Likes | 711 days ago | 5

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„Nothing is more important than EMPATHY for another human beings suffering. Nothing - not career, not wealth, not intelligence, certainly not status. We have to feel for one another if we’re going to survive with dignity.“ - Audrey Hepburn 🌌

2,401 Likes | 712 days ago | 20

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
💭

3,639 Likes | 712 days ago | 10

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
|anzeige| when @missomalondon #LucyWilliansXMissoma magical hoops becomes a part of my daily essentials ✨ #meinmissoma

1,536 Likes | 712 days ago | 19

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
🌕

2,665 Likes | 721 days ago | 8

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
|anzeige „First become alone. First start enjoying yourself. First love yourself. First become so authentically happy that if nobody comes it doesn’t matter; YOU ARE FULL, overflowing. If nobody knocks at your it is okay - you are not missing. You are not waiting for someone to come and knock on your door. You are at home. If somebody comes, that is too beautiful and good. Then move into relationship. Now you move like a master, not like a beggar. Now you move like an emperor, not like a beggar.“ 🧘🏽‍♂️

3,821 Likes | 721 days ago | 29

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
|anzeige An astounding collection inspired by our magical underwater world - pieces made from more sustainable materials for a greener future 🌳 Vintage #hmstudio works of art are exclusively available on the @hmmittegarten instagram account from February 18th. @hm #hmmittegarten #HMxMe captured by my love @richykoll

2,033 Likes | 722 days ago | 9

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร

1,203 Likes | 722 days ago | 11

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร

2,498 Likes | 724 days ago | 20

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
|anzeige Happy valentines day my heart 🥀 Thank you how patient you were 2 years ago when I insisted on being extra romantic and in love to „celebrate the day of love correctly“. You kept telling me that love shouldn’t be limited to one day of 365 in a year. You kept promising me to show me your love in every single day. Not with romantic candle light diner, but with kissing and waking me up at breakfast. Not with a big perfect bouquet , but a tiny simple flower you've picked in nature. You kept showing me step by step that your personal interpretation of romantic and tokens of love lies in the smallest gestures and moments. @richykoll - loveletter via @zalando moments captured by the lovely @wanjajaneva @wanjakirilova 🌌

5,610 Likes | 724 days ago | 31

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
may you trust in hope in love in growth & transformation in the purpose of the darknesses in the enjoyment of the light in pure laughter in trust

5,813 Likes | 725 days ago | 14

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„Knowing your own darkness is the best method for dealing with the darkness of other people.“

822 Likes | 725 days ago | 5

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
here a few seconds of high energy @richykoll for everyone who’s also feeling a bit lack of everything 🌌

3,773 Likes | 731 days ago | 27

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
1 you will receive a body 2 you will learn lessons 3 there are no mistakes, only lessons 4 a lesson is repeated until it is learned 5 learning lessons does not end 6 „there“ is no better than „here“ 7 others are merely mirrors of you 8 what you make of your life is up to you 9 the answers lie inside of you 10 wether you think you can or can’t, in either case you’ll be right

4,217 Likes | 731 days ago | 52

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
🌌

8,676 Likes | 734 days ago | 104

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
do you?

1,994 Likes | 734 days ago | 18

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„so much is happening, be open for the good“ 🌌

2,703 Likes | 734 days ago | 27

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
28th may 2020 - throwback to this day when I tried to flow after years of hiding from myself 🌳

5,522 Likes | 734 days ago | 32

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
💫🥀🌙🌳🤸🏾‍♀️🌌✨🧚🏽

1,274 Likes | 735 days ago | 32

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
|anzeige .. more than grateful 🤍 the whole show @baumundpferdgarten

3,173 Likes | 735 days ago | 63

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
|anzeige Ahhhh „the lockdown show“ AW21 of @baumundpferdgarten just went live and I had the honor to be the 4th look of 21!! To see the 5th look head to @inter_sexy and to the #BaumFamily to see the show 💫🤸🏾‍♀️thank you so soooo much for letting me a part of this magical creation, always such a pleasure!

4,484 Likes | 735 days ago | 34

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„a human being is part of a whole called by us the universe.“

2,970 Likes | 735 days ago | 23

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
only as high as i reach can I grow only as far as I seek can I go only as deep as I look can I see only as much as I dream I can be

3,389 Likes | 736 days ago | 31

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
💭

1,614 Likes | 737 days ago | 14

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
!!! goes out to just everyone who feels like not being important enough to speak up and spread their light just because the world seems to big. remember that your surrounding is YOUR individual beautiful world you can make a huge impact on daily. you matter on this world, otherwise you simply wouldn’t be here. just a matter of my heart for today, sending so much energy light and love from lockdown - I hope you’re able to acknowledge things you could be grateful for 💭 ✨

6,049 Likes | 742 days ago | 40

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
|anzeige „STAYIN IN“ FaceTime shoot with @therealmrjepsen @thelocals for @mbfw.berlin ✨

3,161 Likes | 742 days ago | 13

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„the only dancer you should compare yourself to, is the one you used to be.“ 🌚

4,441 Likes | 742 days ago | 27

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„We are reduced to asking others what we are. We never dare to ask ourselves.“ 💭

3,682 Likes | 743 days ago | 51

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„I loved to dance because I was scared to speak. When I was moving, I could feel.“ 🌌 - Pina Bausch

1,347 Likes | 747 days ago | 10

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร

4,969 Likes | 747 days ago | 30

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
flowing through uncertainty, mess, hope, love song: sol - alef ✨

8,098 Likes | 747 days ago | 43

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
miss this

4,967 Likes | 760 days ago | 20

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
🤍

1,167 Likes | 760 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„Be soft. Do not let the world make you hard. Do not let the pain make you hate. Do not let the bitterness steal your sweetness. Take pride that even though the rest of the world may disagree, you still believe it to a beautiful place.“ - hear at today’s @n.etty yoga online class 🧘🏾‍♀️

1,138 Likes | 760 days ago | 5

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร

1,117 Likes | 763 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
🌌

1,993 Likes | 764 days ago | 0

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
🧘🏽‍♂️

2,106 Likes | 764 days ago | 8

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„Every atom in your body came from a star that exploded. And, the atoms in your left hand probably came from a different star than your right hand. It really is the most poetic thing I know about physics: You are all stardust.“ 🌌 - Lawrence M. Krauss |anzeige| fluffy sensations @thenorthface @thenorthfacede via @kmbcreativenetwork - thank you loves xx

1,390 Likes | 764 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
not to be okay

3,977 Likes | 764 days ago | 34

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„To everything I’ve ever lost; Thank you for setting me free.“

2,660 Likes | 764 days ago | 21

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
💭

2,681 Likes | 764 days ago | 14

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
one million feelings in one single feeling

836 Likes | 764 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร

2,853 Likes | 765 days ago | 11

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
|anzeige „When you feel a peaceful joy, that’s when you are near truth.“ @richykoll ✨

3,296 Likes | 765 days ago | 30

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
@lemanja_goddess_dress 🤍

2,032 Likes | 765 days ago | 13

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร

2,145 Likes | 765 days ago | 5

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
|anzeige „the right people hear you differently.” ⭐️ captured by the lovely @fannischneider

2,542 Likes | 765 days ago | 13

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
💫

4,115 Likes | 765 days ago | 18

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
The 4th january 2021 and I wish you a marvelous new year! May you find the beauty in simple moments, purpose and passion in your heart, acceptance, kindness and patience through dark times and unconditional love in all its form. 💫 I know in 2020 I haven’t shared on social media like I used before but I want you to know how grateful I was to had so many deep, loving conversations in the private messages - especially for your trust and honesty. Sending light and energy xx I love you

1,591 Likes | 769 days ago | 15

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร

4,356 Likes | 772 days ago | 6

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
here an image of last years mood which expresses exactly this years mood in the bit of christmas and nye. you’re welcome, thank you, sending love love love and I hope you enjoy your time in the fullest spectrum of perception and sensations 🌌

3,277 Likes | 779 days ago | 14

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
stillness in the midst of chaos

1,063 Likes | 779 days ago | 8

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร

1,960 Likes | 780 days ago | 5

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
🌠

2,229 Likes | 784 days ago | 6

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร

2,258 Likes | 784 days ago | 13

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
🤍🌌

2,986 Likes | 788 days ago | 7

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
|anzeige To finish the year off strong @dsquared2 started the „just checking in“ project as a digital attempt to re-create food for thoughts as inspiration, motivation as well as impulses to rethink fashion and beyond. What is one thing you learned about yourself? And do you find emotional comfort in fashion? On the channel of @dsquared2 and in my stories and I answered and talked about my personal perception - what are your experiences with these topics this year?💭 #D2HOLIDAYS #Dsquared2

776 Likes | 789 days ago | 5

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„Be brave enough to be bad at something new.“

2,286 Likes | 792 days ago | 16

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
anzeige Stretching and chilling and running and posing and laughing all in the most comfortable pyjamas from the 100% compostable #calidaXviktorandrolf capsule collection which is created by @calidazwitzerland and @viktorandrolf for a greener future🌳 „#Wewantabetterworld“ is the key statement of this sustainable collection and also relies on the „cradle to cradle standarts“ as a transformative pathway for designing with a positive impact on our planet. 🌍

2,064 Likes | 792 days ago | 9

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
🤍 poetry is what happens, when your mind stops working, and for a moment, all you do is feel

2,271 Likes | 795 days ago | 13

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„opinion is the lowest form of human knowledge, it requires no accountability, no understanding.the highest form of knowledge is empathy, for it requires us to suspend our egos and live in another’s world. it requires profound purpose larger than the self kind of understanding.“ 💭

954 Likes | 795 days ago | 19

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร

1,065 Likes | 796 days ago | 4

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
|anzeige „You’re not always meant to know where you’re heading“ 🤍

2,159 Likes | 796 days ago | 11

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
🌅🌄

3,391 Likes | 797 days ago | 23

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„People are just as wonderful as sunsets if you let them be. When I look at a sunset, I don’t find myself saying „soften the orange a bit on the right hand corner“, I don’t try to control a sunset. I watch with awe as it unfolds.“ 🌅

1,596 Likes | 798 days ago | 15

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„It’s all connected. Your gifts. Your circumstances. Your purpose. Your imperfections. Your journey. Your destiny. It’s molding you. Embrace it.“ 🌙

975 Likes | 798 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
breathe in breathe out

1,736 Likes | 798 days ago | 4

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
some things which won’t leave you: • nice quiet places in nature • books • your favorite movies • the ocean and the mountains • happy memories • your ability to heal • sunlight in the mornings • fluffy clouds and sky • the moon and the stars

1,066 Likes | 798 days ago | 2

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
“In order to be the master of your life, you must first recognize that you are the rightful master of your brain, its owner and operator.” 🧠 💭

1,376 Likes | 798 days ago | 9

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„When someone talks, listen completely without thinking about what you’re going to say.“ 🌳

1,328 Likes | 798 days ago | 6

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
💫🌠🌙⭐️🌌

3,042 Likes | 799 days ago | 27

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
"Love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant or rude. Love does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things." 🌌

3,869 Likes | 800 days ago | 18

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
they are no accidental meetings between us souls

1,804 Likes | 800 days ago | 7

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
hug the hurt kiss the broken befriend the lost love the lonely

1,253 Likes | 800 days ago | 2

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„It took me four years to paint like raphael, but a lifetime to paint like a child.“ -pablo picasso

3,371 Likes | 800 days ago | 20

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
keep going.. keep loving, keep creating, keep manifesting, keep caring, keep wondering, keep reflecting, keep being, keep appreciating, keep listening ..........

2,285 Likes | 801 days ago | 7

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„feel the feeling, don’t become it“

3,230 Likes | 801 days ago | 21

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„the best people possesses a feeling for beauty. the courage to take risks, the discipline to tell the truth, the capacity to sacrifice. ironically, their virtues makes them vulnerable; they are often wounded. sometimes destroyed“ 🌪

4,197 Likes | 818 days ago | 11

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
if someone makes you feel, let them

7,327 Likes | 818 days ago | 35

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
once upon a time

1,370 Likes | 820 days ago | 2

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„isn’t it magical how disorientation, lack of energy, confusion.. even sadness could be so colorful?“

7,483 Likes | 820 days ago | 31

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„if something is out of your hands, it deserves freedom from your mind too“

1,794 Likes | 828 days ago | 4

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„The one who blames others has a long way to go on his/her journey. The one who blames him/herself is halfway there. The one who blames no one has arrived.“ 🌷

2,767 Likes | 828 days ago | 5

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
how do you know you’re not dreaming right now?

1,152 Likes | 828 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
remember to save some you for you

8,762 Likes | 828 days ago | 36

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„as soft as velvet snuggling around boulders steadily“

7,064 Likes | 829 days ago | 44

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
nearly every definition of life includes an implication of constant change

2,321 Likes | 829 days ago | 5

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„wake up, feet“ - flow

1,026 Likes | 829 days ago | 4

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
achieve stillness in the midst of chaos

4,725 Likes | 829 days ago | 34

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
slow down sundays

4,480 Likes | 830 days ago | 10

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„healing isn’t linear it’s okay to cry about something you thought you healed from“

6,486 Likes | 840 days ago | 35

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
I think she’s caught between who she is and who she wants to be

3,915 Likes | 840 days ago | 36

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
i find it amusing that we’re all pretending to be normal when we could be insanely interesting instead

2,585 Likes | 841 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
how beautifully you are learning the art of surrender, the courage to let go, in the wild of your unknowns 🧘🏽‍♂️

4,383 Likes | 843 days ago | 15

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
keep going keep growing

1,599 Likes | 843 days ago | 5

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„love is love is love is love is love is love is love is love is love is love is love is love is love is love is love is love is love is love is love is love is love..“

1,434 Likes | 843 days ago | 7

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
unconditional love

1,740 Likes | 843 days ago | 4

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
💭

5,116 Likes | 844 days ago | 31

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
..and a little reminder; it’s okay not to be okay. it is not realistic to be happy all the time, no matter what all the motivational quotes on the internet say 🌷

4,173 Likes | 844 days ago | 26

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
|anzeige „Your voice was created to heal you. To heal others. #ValentinoVoceViva @valentino.beauty“ 🌌

945 Likes | 844 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
mood these days

3,026 Likes | 846 days ago | 19

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„take a risk don’t let the unknown stop you from progressing” 🥀

1,030 Likes | 846 days ago | 2

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
💭

5,554 Likes | 847 days ago | 15

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„enjoy each steps along the way.“ 🌪

3,740 Likes | 850 days ago | 24

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
sundays flow

2,677 Likes | 851 days ago | 10

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
|anzeige Being based in a big city like berlin, for me it is essential to look for the closest connection to nature even if it’s just a look up to the sky. „Nature’s next door, around the corner, down the street - nearby. Take a minute: look down, look out, look up. Step into it.“ - @aldo_shoes introducing a sustainable collection created with planet-loving materials 🍃 #ALDOLovePlanet #AldoCrew shoots by my love @richykoll

2,355 Likes | 852 days ago | 14

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
If you can see beauty _______in everything ______ you are an artist ~ @momentsnart 💫

2,764 Likes | 852 days ago | 22

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
to the one reading this... „...your value is in every breath you take, every sip of water you drink and every smile on your face. don't let your worth be judged on the basis of someone or something else for they/it may not even know the real you. you are much more than the part of yourself you show to the outside world. you have so much more awesomeness hidden inside. believe in your worth.“💭

7,972 Likes | 853 days ago | 33

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
unconditional

2,489 Likes | 854 days ago | 17

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
🌳

2,137 Likes | 854 days ago | 16

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
Do you feel you’re doing what you were born to do...?

3,259 Likes | 860 days ago | 11

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
🌪

2,699 Likes | 860 days ago | 9

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„times are tough but you are tougher. you’ll be fine.“

2,209 Likes | 861 days ago | 8

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
|anzeige| @hmmittegarten 🍃

1,784 Likes | 861 days ago | 2

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
|anzeige „sit down for a while. breathe in, breathe out. explore some fashion, art, meet a friend, enjoy your coffee and these vibes of #hmmittegarten „ @hmmittegarten - a place to be. ☘️

8,601 Likes | 862 days ago | 45

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„Go find yourself, so you can find me.“ - your soulmate

2,261 Likes | 862 days ago | 11

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
what gives you hope?

2,126 Likes | 863 days ago | 8

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
|anzeige| „We can’t change nature but nature is change.“ #justbegoddess in my personal @lemanja_goddess_dress wishes kimono 🌠

4,158 Likes | 864 days ago | 14

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
g r a t e f u l

1,743 Likes | 866 days ago | 8

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
|anzeige #hmmittegarten 🍃

2,094 Likes | 866 days ago | 8

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
h o n e s t y

3,565 Likes | 867 days ago | 50

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
This baby turned 23 today 🤯 thank you mama for the nine months you carried me trough 🤍 Friends of the sun, thank you so much for all your sweet words today. Thank you for the daily energetic and inspirational conversations, really. Did you ever think about how crazy it is that we were once that little running around with curious eyes, inexperienced.. pure like white canvas?

3,929 Likes | 867 days ago | 27

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
|anzeige| „A strong non-verbal communication and expression of the soul, whether unconscious or conscious.” Creation for #hmmittegarten #hmstudio #HMxMe - inspired by @hm 🌻

2,513 Likes | 867 days ago | 9

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
Meditation and therapy with my love @lil.jeti

543 Likes | 868 days ago | 7

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
|anzeige content and dialog - creation for the new launch of #valentinovoceviva fragrance where the strong key message is all about the courage to speak up our voices. Thank you @valentino.beauty for inspiring me 💭 __ Calling voice: „What you've learnt in the last year is that even a single word can change someones life, right? You are not too small to make a change - nobody is and you know that. What are you suddenly afraid of?“ Feeling voice: I just really dont know, calling voice. In the beginning of my journey I could always define my truth in words and share it without any doubts. Then something happened on the path between all the loud screaming circumstances in the world. Its like becoming aware of everything, has shut down the courage to share my opinion.. in the fear of saying something wrong? not being empathic enough, in the worst case; to make someone feel bad.. I know, this is just so awful from me.. I..“ Calling voice: „.. pssst.. its alright. Its really alright. Dont even feel bad for feeling those things.. just listen carefully. It means you care and this is beautiful. You want to make people feel heard and seen, right? Don't you think you could encourage someone in just sharing exactly these words? Words of uncertainty? Isn't it enough to let someone know that they are not alone?“ Feeling voice: ... Speaking voice: „It is enough. This is what I feel. What I am in these times and this is okay. We often underestimate our personal strength to make a change. This strength exist in every single one of us. To encourage. To inspire. To share important informations. Sharingyour emotions can make a huge change - so much more than we can imagine. When someone says „thank you, I needed to hear this“, this is where you inspired even if you weren't aware of it. 🌌

4,651 Likes | 868 days ago | 24

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
TRUST THE STARS

2,280 Likes | 868 days ago | 12

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„someday you will meet the happiest version of yourself and it will be worth it.“ 🌌

4,403 Likes | 869 days ago | 28

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„don’t ever compare your living, breathing, beautifully imperfect real-life human self to someone else’s controlled online content.“ 🎨

2,784 Likes | 869 days ago | 13

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„The more we practice letting the space between our thoughts grow, the more we come to appreciate the beauty and power of silence.“ 🌝

5,070 Likes | 869 days ago | 17

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„you are needed and your presence is essential. you are needed - your passion, your heart, your mind, your creativity, your compassion, and your empathy.“ 💭

4,820 Likes | 869 days ago | 67

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
|anzeige Images for @maisonvalentino #AtelierBag Valentino Garavani 03 Rose Edition ☀️ #ValentinoUniqueForm shot in berlin

3,598 Likes | 869 days ago | 18

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
|anzeige after a phone shoot for @maisonvalentino w/ @germanlarkin 🤸🏽‍♂️ big love to you @lindynagel for holding the phone hahah

947 Likes | 874 days ago | 5

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
|anzeige „breathe. meditate. write down your desires. visualise. sweat. bathe. let life move in your direction. stop rushing. stop chasing. take your time. you are coming home. to yourself.“ note to me and also hopefully for you. 💭 #createdwithadidas #GRANDCOURT @adidas_de 👟

872 Likes | 876 days ago | 14

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
|anzeige| What is your personal connection to music? - creation for @marshallheadphones #Emberton 💭#Sponsored #MarshallHeadphones

2,717 Likes | 877 days ago | 8

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„how was your day? < how is your heart?

10,642 Likes | 878 days ago | 60

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
caption this

2,482 Likes | 879 days ago | 10

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
|anzeige| for @aldo_shoes #StepIntoLove #AldoCrew 🤍

4,780 Likes | 879 days ago | 14

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
|anzeige personally my #StepIntoLove is a courageous direction to a journey that is also connected with uncertainties, risks, confrontation but whatever comes after.. a decision to be proud of. The decision of love, especially the love for yourself isn’t and will never be a wrong way to choose. @aldo_shoes thank you for having me in the #ALDOCREW #zalandostyle ✨🌠

1,424 Likes | 879 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
hey child

1,159 Likes | 879 days ago | 5

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
|anzeige| daily energetic essentials 💫

5,851 Likes | 885 days ago | 28

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร

2,096 Likes | 886 days ago | 16

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร

5,970 Likes | 887 days ago | 18

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
|anzeige I've learnt that to me „expressing my true self“ means to just express my being, whatever and however it is right now.. what does your „true self“ means to you? for me it is the eternal incompleteness of myself and this is what makes every chapter complete 🌌 some thoughts of the #ALDOCREW #StepIntoLove campagne by @aldo_shoes #zalandostyle ✨capture by my heart @richykoll

5,053 Likes | 887 days ago | 30

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
|anzeige 🌌

2,435 Likes | 887 days ago | 19

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
Weekend mood

4,893 Likes | 891 days ago | 16

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
sad birds still sing

4,607 Likes | 893 days ago | 32

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร

7,202 Likes | 894 days ago | 52

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
🌌

2,467 Likes | 895 days ago | 9

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„the fastest way to kill something special is to compare it to something else.“

2,309 Likes | 895 days ago | 4

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
🤍

2,306 Likes | 895 days ago | 5

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„the best things in life aren’t things.“

1,464 Likes | 895 days ago | 2

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
ʍǝıʌ ɟo ʇuıod ɹǝɥʇouɐ ɯoɹɟ

4,556 Likes | 896 days ago | 43

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„imagination - the muscle of the soul.“ 🌳🎑

4,024 Likes | 897 days ago | 38

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
|anzeige| The shaded designs of the sun on my skin is an artwork and nutrition of the soul in my opinion .. what does the sun means to you and how do you bring sun into your life? I would love to see and share some sun-shadow perspectives of yours, let’s share some creativities 🌞 thank you @jilsanderparfums for this warm energy you bringing in #jilsanderparfum #jilsandersun #suninabottle #sunbelievers art by my love @richykoll 🤍

2,683 Likes | 897 days ago | 11

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
would you consider yourself a romantic?

6,698 Likes | 897 days ago | 17

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
mornings 👀

3,663 Likes | 898 days ago | 25

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„IT'S YOUR STORY FEEL FREE TO HIT 'EM WITH A PLOT TWIST AT ANY MOMENT.“

1,801 Likes | 898 days ago | 8

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
|anzeige|unbezahlt „like a lotus flower we too have the ability to rise from the mud, bloom out of darkness and radiate into the world.“ - looking forward to youoouu @lemanja_goddess_dress 🌠💫

2,910 Likes | 899 days ago | 6

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„the earth is what we all have in common.“ 🌎🌳

4,969 Likes | 899 days ago | 18

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
reminder of things I can control: • how i react to people and situations • what I eat • how I treat my body • how I treat myself • who I spend my time with • what I do in my spare time • how clean my home is • when I sleep • my thoughts 🤍

4,710 Likes | 899 days ago | 28

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„let’s make beautiful things. even if nobody cares even if nobody sees.“

5,027 Likes | 899 days ago | 29

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„progress is dancing to the same song you used to cry to.“ 🏞

5,118 Likes | 903 days ago | 28

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„talk to yourself like someone you love“. - @richykoll

772 Likes | 903 days ago | 4

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
the world needs you

1,771 Likes | 904 days ago | 22

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
so In the occasion of the @adidas_de x @aboutyoude #ShareHerPower I just introduced three inspiring women of many in my stories - who inspires and empowers you the most guys? 🌌

2,346 Likes | 904 days ago | 5

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„If the ocean can calm itself, so can you.“

6,900 Likes | 904 days ago | 53

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
my to do list for today; • count my blessing • practice kindness • let go of what I can’t control • listen to my heart • be productive yet calm • just breathe

2,408 Likes | 904 days ago | 5

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
🌠

2,700 Likes | 905 days ago | 49

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„We rise by lifting others.“ 🤍 in the @adidas_de x @aboutyoude #ShareHerPower campaign it is all about female empowerment - feeling SO honored to be a part of this powerful project together with these bold women!

2,365 Likes | 905 days ago | 19

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร

1,719 Likes | 908 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
b r e a t h e „This ancient Sanskrit symbol is a beautiful reminder to do what comes naturally. It’s the first thing we do when we come in to this world, and the last thing we do when we leave it. 💫

5,713 Likes | 908 days ago | 29

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
The happiest birthday to my twin flame, my best friend, my dance partner, my love, my home. Thank you, universe 🌌

1,625 Likes | 908 days ago | 6

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„WE are the souls.“ 🌠

2,070 Likes | 908 days ago | 6

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„how cool is this that the same god who created sunsets and oceans and galaxies thought the world needed you.“ 🧚🏾‍♂️

3,283 Likes | 909 days ago | 11

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„I am not really sure and it’s probably fine.“

1,685 Likes | 910 days ago | 4

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
thank you.thank you.thank you 🌞

13,026 Likes | 910 days ago | 102

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„My curves are too wide.“ „I wish I had bigger breasts.“ „These stretch marks..“ „Everyone’s staring at me.. I am too tall.“ „No one pays attention, I am too small.“ „If my arms would look skinnier..“ „They are calling me giraffe..“ Is it really our bodies that needs to change or those stupid ideals of beauty?

1,430 Likes | 910 days ago | 4

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
🤤

9,241 Likes | 910 days ago | 30

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
happy happy thai mothersday 🌌

1,019 Likes | 910 days ago | 11

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„To be present with all five senses sounds like a matter of course but it is nothing more than an artwork of being and to let the moment ..“

7,015 Likes | 911 days ago | 50

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„There was a time where I wasn't aware of my strength haha damn, I was naive.“

4,204 Likes | 911 days ago | 17

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
Todays affirmation: I am grounded I live in abundance I allow myself to be happy no matter what 🌠✨🌌🌟

2,550 Likes | 911 days ago | 9

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
|anzeige 🤍☁️🤍☁️🤍☁️

2,028 Likes | 911 days ago | 11

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
|anzeige .. sending light and love 🌌

2,367 Likes | 911 days ago | 17

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„the point of healing is not to return to a place where everything is perfect. instead, it is to begin to develop the ability to respond to what’s imperfect.“ ☁️

5,097 Likes | 912 days ago | 15

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
endlessly

2,442 Likes | 912 days ago | 8

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„the world is full of beautiful places. let your heart be one of them.“

7,643 Likes | 912 days ago | 47

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„Envision the power of water washing away your negative thoughts. Feel sadness, regret, anger washing right off of you. Let it all down the drain, you'll start to feel lighter and much more clear.“

1,455 Likes | 912 days ago | 10

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร

3,015 Likes | 916 days ago | 11

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
it’s the little things

2,690 Likes | 917 days ago | 14

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
|anzeige You know that you've grown when a familiar path suddenly turns into an exciting adventure with every time 🕊 perspectives through the new @levis_germany eyewear collection 🌌 #LiveInLevis

2,018 Likes | 917 days ago | 5

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
nutritions of the soul

3,945 Likes | 917 days ago | 7

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
someday I'll still be afraid but would face it without fear

2,030 Likes | 917 days ago | 2

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
🕊

4,031 Likes | 918 days ago | 12

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
strength in fragility

912 Likes | 918 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
i needed to hear this and I feel like everyone could need it - thank you @lindseyeryn 🌌

9,762 Likes | 918 days ago | 53

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
In the eternal search for balance and authenticity

4,467 Likes | 920 days ago | 16

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
can’t wait to meet her

3,726 Likes | 921 days ago | 22

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
|ANZEIGE| „that moment when jewellery becomes part of the story..“ 💫🌠🌙- @thomassabo_charmclub about the launch of #CharmClubByTS #thomassabo moments captured by @kevinelezaj

3,345 Likes | 921 days ago | 21

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
{28th july 2020 15:02} „We were at my last shooting scene where I was allowed to jump on the trash cans like a teenager haha and suddenly there was a collage hiding between the garbage. It seemed like someone just threw his visionboard away. I couldn’t ignore this impulse that I wanted to keep this board and take it home. This board was filled with emotions with the need of connection,community, compassion, selfconfidence, heart-head communication, strength, freedom.. hope. Whoever gave this up and whyever; Your visions aren’t buried. Whenever you are ready to believe again, the universe will bring your board back to you, I believe in it. Til then, I am thankful to get inspired by your art of hoping since I was constantly afraid of building my own visionboard at home. Just thank you.“ 🌌

6,316 Likes | 929 days ago | 34

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
|anzeige @jilsanderparfums asked me who brings sunshine in my life sooooo guess what kind of a human being I nominated thihi @richykoll literally the sunshine in person 🌞 #jilsanderparfums #suninabottle #jilsandersun #Sunbelievers

5,242 Likes | 931 days ago | 13

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
be the moon and inspire people even when you're far from from full

8,055 Likes | 932 days ago | 47

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
be so completely yourself that everyone else feels safe to be themselves too 🌻 @lil.jeti made me laugh

1,270 Likes | 933 days ago | 7

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
?

6,626 Likes | 933 days ago | 21

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
it might be the fear of the fear

1,114 Likes | 934 days ago | 9

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
|anzeige|bezahlt and peeps, a little gift is waiting for you in my story from my beloved @cerave_de team 🌠 happy maintaining! #Gesundheithautnah #trockenehaut #cerave_de

2,815 Likes | 934 days ago | 12

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
please

1,810 Likes | 934 days ago | 11

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
feel deeply and without remorse

16,714 Likes | 934 days ago | 71

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„There are still so many kisses and laughs and nights and days and risks worth taking and roadtrips and books to read and poetry to write and pictures to take. You have to believe this. Please.“ 🌠

4,752 Likes | 935 days ago | 16

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
me: „wait I am definitely not dramatic now duh“ also me:

2,469 Likes | 935 days ago | 36

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„Finally I understand that your individual way of living and seeing things could be an artwork an artwork full of inspiration and fascination. In the way you look at the people you love the way you use your voice and speak up in the way you talk about the little things you are interested in even the way you are being sad about hurtful experiences and the way you are crying about someone you're too precious for. Your ways of laughing, cooking, dancing and just laying down on the floor are thousands works of art. The art of being. You are a living masterpiece. Every day in every emotional state, especially in every emotional state. Just accept the art of acceptance.“ sincerely, me 🌌 moments captured by my love @richykoll

2,977 Likes | 935 days ago | 4

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร

1,347 Likes | 935 days ago | 2

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร

4,624 Likes | 942 days ago | 16

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
|anzeige|unbezahlt „The most creative act you will ever undertake is the act of creating yourself.“ - glowing in @lemanja_goddess_dress when I met inspiring souls .. the best is yet to come 🎇

9,490 Likes | 942 days ago | 21

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
|anzeige Your heart - soft and heavy with love. Your love - wild and warm like summer.“ #LiveinLevis - jumping in @levis_germany summer collection 🤸🏽‍♂️captured by @kevinelezaj 🤍

4,931 Likes | 942 days ago | 10

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
SKY ABOVE EARTH BELOW PEACE WITHIN 🧘🏽‍♂️

5,010 Likes | 942 days ago | 9

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
oh well

5,197 Likes | 942 days ago | 46

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„If you were an animal what would you be?“

2,927 Likes | 943 days ago | 4

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร

4,181 Likes | 943 days ago | 21

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
me thinking about household

3,907 Likes | 943 days ago | 7

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
fear could be the power

4,235 Likes | 944 days ago | 9

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„One day you will tell your story of how you overcame what you went through and it will be someone else’s survival guide.“ 🕊 Images by my love @richykoll 🤍

4,751 Likes | 944 days ago | 18

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
the daily progress of strength

6,993 Likes | 945 days ago | 41

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
|anzeige|unbezahlt|#UseYourSuperPower is a simple but deep philosophy I've personally dealt with like I really used to hate my sensitive being and I’ve always beat myself up for just having a looooot of feelings all the time TIL I fell in love with the idea of title myself as just an emphatic person which is a gift I should appreciate - to use this gift, work on myself everyday single day to build my strength to contribute my bit in the world.. this is MY superpower and eeeevery single one out there has their individual superpower, I mean this is our purpose - we just have to believe in it, right? 🌍 what is your superpower?

1,048 Likes | 945 days ago | 23

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
Friends let me show you a project full of love, passion, hope and courage 🏳️‍🌈 my communication team @studioo.agency finally published their latest charity project!! A team who were always keen to provide me space to grow, understand my process, communicate my visions 🤍 „UseYourSuperPower“ is the philosophy behind the fair produced merch collection in cooperation with @emeraldberlin as part of the „Voguing Ball of Superheroes“, which takes place on July 24th in berlin and will be streamed live on @voguing.de 💃🏽 the best Part; 100% of the slurps will be donated to @lambda.bb !! I just can’t really describe how honored I feel to could be a part of this affair of the heart and support the ballroom community 🥺 aaaand also big big thanks to the everyone!! 📹 by @thisisvinsley 📸 by @birkalisch w/ assistent florian nitsch Styling by @fabiopace_ hair and make up by @anna.luft.makeup , @frauellabeauty , @jiji_mad AND THE TALENTS ANDRA, ANUTHIDA, CELINE, DAVID, FABIO, FRANKA, LEO, MANDHLA, MARISSA, OLIVER, RIA, STRIFY 🌟

2,391 Likes | 945 days ago | 14

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
on point

16,415 Likes | 945 days ago | 99

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
recreation of identity

7,216 Likes | 951 days ago | 41

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
|anzeige „May your life be filled with magic in the smallest things.” #LiveInLevis 🌸 wearing the new fit for the summer; „pleated ballon fit“ @levis_germany Images by my heart @richykoll

12,136 Likes | 955 days ago | 144

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
"Two years sounds like nothing compared to what we've already been through so far. The growth beside this human being could be compared with being on adventure and a permanent sense of home.“ 🌳

7,435 Likes | 956 days ago | 24

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
|anzeige| coffee, music, sunshine.. all I need on a lovely summer morning 🌞 wearing the new @levis_germany 501® mid thigh shorts #LiveInLevis

4,582 Likes | 957 days ago | 23

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„full of curiosity full of excitement full of uncertainty full of laughter full of fascination full of abundance full of pain full of hope full of love.“ - got inspired by @immiscollagen who got inspired by @seanboyys „full of inspiration.“ 🌻

5,109 Likes | 959 days ago | 35

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
|anzeige| created images for @batiste_de which one is your favorite? more shots in my story and also a survey about dry shampoo if you’d love to check those questions up! 🌸 | shots by @tianavesna when I still had hair hahah 🤍

2,710 Likes | 959 days ago | 9

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„but I know every rock and tree and creature has a life has a spirit has a name.“ 🤍

1,718 Likes | 959 days ago | 2

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„it could be so easy, but easy might be too complicated or at worst just boring.“

12,848 Likes | 963 days ago | 42

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
The art of falling in love. Over and over again

1,795 Likes | 963 days ago | 10

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
|anzeige| caught the first sun beams of this summer with @jilsanderparfums due to the new launch of #jilsandersun Eau de Parfum on the longest day of the year - love those sunny ideas #jilsanderparfums 🌞 #suninabottle

5,142 Likes | 963 days ago | 27

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
🌪

4,382 Likes | 966 days ago | 18

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร

6,367 Likes | 966 days ago | 31

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
lost is a lovely place to find yourself

5,832 Likes | 966 days ago | 35

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
may your choices reflect your hopes, not your fears

4,295 Likes | 966 days ago | 4

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
home and adventure at once

8,882 Likes | 966 days ago | 42

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
ecstatic flashlight selfies in front of dirty mirrors, the other day my 14 years old me said hi

3,362 Likes | 966 days ago | 11

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„I owe the life the light in my eyes. When do you shine?“ 💭

8,031 Likes | 967 days ago | 50

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
so much to say and yet still speechless

5,014 Likes | 967 days ago | 12

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร

4,514 Likes | 976 days ago | 19

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร

2,493 Likes | 976 days ago | 11

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
Alexanderplatz Berlin, 6th of June 2020, tons of energetic and passionate voices fighting for change. A change that definitely needs to happen. It is our responsibility to use our privilege to educate ourselves around racism, anti-racism, privilege, bigotry, hate. Taking action wether it’s by having uncomfortable conversations, to talk with our family and friends, signing petitions, making donates, reading books, listen to podcasts, protest in love. To speak for those who can’t. To take part of the first step towards change. Do whatever you can, just don't.stay.silent. Taking part and being vocal about the current issues is not a „political statement“, choosing to stay neutral is. ALL our voices are needed to end injustice. #blacklivesmatter

10,741 Likes | 986 days ago | 153

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
hey pain, tell me what you need to say. we can handle this

14,103 Likes | 987 days ago | 148

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
🥚

15,639 Likes | 992 days ago | 148

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
long story short

5,208 Likes | 992 days ago | 25

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
𝚒𝚖𝚙𝚎𝚕𝚕𝚎𝚛𝚎

6,034 Likes | 993 days ago | 11

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„love is the most important strength.“ happy fathersday 🤍

6,290 Likes | 993 days ago | 59

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
daydreamin

6,879 Likes | 1001 days ago | 38

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
🌳

3,968 Likes | 1001 days ago | 18

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
|anzeige| @aldo_shoes asked me about my secret recipe of staying sane during challenging times like these and as the first thing I thought about was that I start the day with a little dance session, no matter how it looks like!! Just move through your body and feel every cell in your body 💃💃 #AldoCrew #zalandostyle | represented images by @tianavesna 🤍

2,125 Likes | 1001 days ago | 8

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
who are you when you are listening and dancing to your favorite beats? being all alone and feeling unobserved 🤸🏽‍♂️

2,237 Likes | 1001 days ago | 9

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
create yourself

14,260 Likes | 1001 days ago | 56

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
twin flames

2,706 Likes | 1002 days ago | 26

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„be pretty“ they said

6,448 Likes | 1002 days ago | 38

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
when life gives you..

8,908 Likes | 1002 days ago | 69

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
💭

6,166 Likes | 1003 days ago | 21

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
morning 🤍

2,921 Likes | 1003 days ago | 10

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
I don’t know how you feel but I def need more of those very simple but powerful thought-provoking impulses.. so pls tag the owner of this image if you know

8,427 Likes | 1004 days ago | 34

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
tried to describe the world in only three words and suddenly the weekend is over

2,981 Likes | 1006 days ago | 8

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
Imagine a world without any judgements but full of acknowledgment, listen, observe, perceive, knowing the difference between facts and irrational thinking. Imagine wearing explorer glasses everyday like experience this world for the first time in your life 🌍

10,412 Likes | 1007 days ago | 36

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„however big, however small but let me be part of it all. share your dreams with me.“ 💭 🤍

2,182 Likes | 1007 days ago | 15

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„thank you, universe. for offering the option to choose - every single day. to choose what kind of human I want to be and become. to choose how I could treat myself and others. to choose if I could react or observe to consciously take action. to choose to acknowledge the worth in me and the world.. the worth in you.“ - anuthida

3,421 Likes | 1007 days ago | 14

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
|anzeige| „the reality of us as individuals could be infinite.“ 🎇 | brands are tagged | picture by my love @richykoll 🤍

5,558 Likes | 1007 days ago | 35

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
|anzeige| „consciously keeping the right distance to the outer world when it’s time to hear precious wisdom of the inner world, of the inner self.“- to all my like-minded friends | shot by @tianavesna 📸

2,546 Likes | 1008 days ago | 18

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„to the world I close my to eyes to see.“ 💫

1,913 Likes | 1008 days ago | 4

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
kind of normality

3,836 Likes | 1011 days ago | 12

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
breathe in, breathe out

6,663 Likes | 1011 days ago | 19

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
decisions decisions

5,512 Likes | 1013 days ago | 27

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
people will call you crazy anyways for going after what your heart desires, soooo guess what’s the only thing to do

5,005 Likes | 1013 days ago | 19

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
unconditional love

12,384 Likes | 1014 days ago | 103

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
caption this

2,986 Likes | 1014 days ago | 20

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
🌚

6,151 Likes | 1019 days ago | 43

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
My heart breaks often when I read some messages and comments under my posting and stories .. It isn’t my intention to make anybody out there feel like the need of wanting to be exactly like me wether it is about the mindset, beauty, skills, whatever.. I've experienced the same my whole life and this is the worst. You will always hold on to some measure or ideal of being „good and complete“ which is absolutely impossible. NO, not because you wouldn’t be able to be good enough. It is just because you.are.not.this human. This.human.is.not.you. My daily intention of ALL my postings is to could be an inspiration for YOU. In hope you could think about about the matters of my heart and find some parallels and new perspectives to your own life situations. YOU ALL have individual histories of your bodies, minds, experiences of pain, perspectives and realities. This is definitely a precious gift nobody should ignore .. just to try to be someone else 🌳

1,784 Likes | 1019 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
the smell of delicious afternoon snacks, interesting lights and shadows full of atmospheres, heartwarming music.. everything the heart desires 🦋

5,312 Likes | 1019 days ago | 54

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
hi :) sooooo after thousands of research from experts like sleep psychologist or successful people I've built a little evening/morning routine I want to make a habit of for a better sleep and start in the day 🤸🏽‍♂️ the question is, are some night owls even interested in trying to become more a morning person? hahah

5,637 Likes | 1020 days ago | 67

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
💐

6,359 Likes | 1020 days ago | 30

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
🌞🪐🌝🌟🌍

3,071 Likes | 1020 days ago | 18

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
always feeling your mood leonardo

12,135 Likes | 1021 days ago | 88

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
the most beautiful part is, I wasn’t even looking when I found you

4,465 Likes | 1021 days ago | 35

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
finally explored one of my inner mythological creatures

6,030 Likes | 1021 days ago | 37

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
throwback to my first private vacation and one of the most beautiful trips I ever had 🌞 miss my hometown buds

3,895 Likes | 1021 days ago | 26

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
as the artist of your life, do you choose the bright or dark colors? or did you already give your paintbrushes to someone else?

8,055 Likes | 1022 days ago | 25

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„the thing you are most afraid to write. write that.“ #journaling

4,115 Likes | 1024 days ago | 43

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„.. thank you that you always keep going no matter how sad we were. thank you for paying attention now and giving me the love I needed once. just please do us one more favor and stop putting so much pressure on yourself. you forgave me so it’s okay .. you can allow yourself to love you and your beloved ones, to love us. so please live, love, laugh, cry .. whatever you feel like but just make sure it really happens from the bottom of your heart. just be. for us. for everyone we love. i love you.“ 📝

9,341 Likes | 1024 days ago | 82

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„.. a student of the universe.“ 🎆

2,684 Likes | 1024 days ago | 7

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„stop waiting for summer, for someone to fall in love with you, for life. happiness is achieved when you stop waiting for it and make the most of the moment you are in NOW.“ 💐

8,298 Likes | 1025 days ago | 69

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
the process of becoming patient be like

7,318 Likes | 1025 days ago | 22

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
questions above questions and the only reliable access to the answers is just inside of us

9,557 Likes | 1027 days ago | 50

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
🤪

2,846 Likes | 1029 days ago | 15

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
6:33 thoughts

11,426 Likes | 1030 days ago | 85

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
Pictures @richykoll posted yesterday I almost forgot and I wish I could post all 79 hahah but here my 10 favorites of the first images of our first year together 💫

5,174 Likes | 1032 days ago | 22

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
|anzeige| Feeling honored to be able to create content for @bally again 🌟 Staying at home, wearing Bally #BallyCallie collection and lesson 18th I’ve learned this month in quarantine; dressing up, wearing lingeries and even walking a few catwalks with beautiful shoes can boost your self-esteem and especially giving you a tiny bit of normality.. 🤸🏽‍♂️ do you have any rituals to give you pleasures of normality? #GraphicByNature #BallyCollective | 📸 by my love @richykoll

3,547 Likes | 1032 days ago | 21

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„I AM..“; two of the most powerful words.. for what you put after them shapes your reality 🌅 choose wisely peeps

10,479 Likes | 1033 days ago | 66

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
|anzeige| representation for @mcmworldwide 🤸🏾‍♀️🧘🏾‍♀️pics by the cam itself

1,812 Likes | 1034 days ago | 16

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
to the ones with their head in the clouds

5,267 Likes | 1034 days ago | 45

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
|anzeige| „don't hide your individuality and use your voice to speak in love.“ 🤍

4,848 Likes | 1034 days ago | 40

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
🧘🏾‍♀️ 🌅

5,472 Likes | 1035 days ago | 29

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
|anzeige| Glad to represent the new sustainable collection of @levis_germany x wellthread which is completely recyclable and saving more than 96% of water through the „water<less“ techniques... detailed information about the production in my stories! 🤸🏽‍♂️ We know that a looot is going on lately in the world it's like we’re in a constant change and I still think the most important point is to acknowledge this phase as a life lesson to grow, to find the best version of us and keep living as conscious as possible with our choices - for ourselves and the planet we live in 🌱#LiveinLevis | 📸 by my love @richykoll

18,099 Likes | 1035 days ago | 105

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
to the good old times when we weren't making farting contests at midnight while wearing the same outfit for the 4th day

3,612 Likes | 1036 days ago | 86

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
@richykoll 🤍

2,684 Likes | 1037 days ago | 28

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
|anzeige| first of all I want to mention my appreciation to @hugo_official for producing and donating face masks 🤍 In the attempt to holding a community together, spreading optimism and inspiration they asked us to share our personal #HUGOHomeZone .. how we keep ourselves busy in isolation and how we’re trying to stay as positive as possible so I filmed and portrayed some of our daily situations atm hehe feel free to let me know how you like the video so I can learn xx I guess the most important fact is to just do something that feels good to you and not rushing yourself with a specific ideal of productivity in compare with other people. Personally I just want to use the time to do something I never gave that much time and patience like trying some moves in front of a mirror for one or two hours. Besides journaling, cooking, my daily yoga routine etc. my biggest pleasure is just to spend the time with my love even though we often get on each others nerves hahah are you having like a routine or a favorite hobby you’re dedicate in theses times? 🤸🏽‍♂️

10,362 Likes | 1037 days ago | 49

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
everyone: „girl, get a pinterest account to find some inspos for shoots!!“ ME 10 minutes later:

10,576 Likes | 1037 days ago | 110

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
Do you think I look beautiful on this picture? Yes? Well, me too .. but the 20 years old anuthida probably didn't. She seeked for perfection and even this result wasn’t enough LOL #fuckthoseideals

3,449 Likes | 1038 days ago | 17

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
the art of being honest with oneself

7,369 Likes | 1038 days ago | 37

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„keep creating space for your own strength, trust, hope, clarity.. love.“ 🌷

13,278 Likes | 1038 days ago | 25

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
here are some summer vibes since we would have been in los angeles now to enjoy my last vacation before a new chapter would started in my life 🌞 then suddenly everything changed.. got weird and even the new chapter is kinda currently on hold and uncertain but all I know in this moment is that I am healthy, I have a home, I am loved,I have purpose and this is what I appreciate and also wish for everyone

4,124 Likes | 1039 days ago | 11

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
swipe for a home edition collage 🏡

5,870 Likes | 1039 days ago | 45

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
I keep asking myself „how can I still be hopeful in moments of doubt and insecurity?“. To keep setting the intention to find new inspiration during challenging periods 🤍💭🤍

10,877 Likes | 1041 days ago | 49

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
|anzeige|unbezahlt| a tiny paint brush for my lil nipples and proud of it 🍇#tb to the shoot with @vivi_koenig and many other beautiful souls for @thefemalecompany - I couldn’tbe more honored to be a part of your strong company who aren't only aware of producing organic hygiene products but also supporting women in India .. they also encourage boobs-diversity no matter big or small ones, with or without stretchmarks.. and we could take a part of the expression of this diversity so thaaaank you!! and also many thanks for @lindaambrosius for shooting our boobies hähä

8,343 Likes | 1043 days ago | 59

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
|anzeige|unbezahlt| one of my followers said this morning that life is too short to hate yourself and this is the first precious true fact I acknowledged today 💭 #mykindofsandro

943 Likes | 1044 days ago | 15

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
One of my beloved ones just send me this video last night she got from somewhere.. it touched me so much, i cried and now have to share it, because I haven’t found the video anywhere else on the internet and especially not with an english translator so I tried my best. If anyone has a better correction, please feel free to send it to me xx and also feel free to write me your thoughts about this perspective of our situation, looking forward to this.Sending energy and love 💫 Happy watching and reading: „The author is such a beautiful personality, she wanted to remain anonymous so as not to celebrate herself. I have been thinking a lot in the last days and I have tried to give everything a sense, because the absurd situation in which we are forced to live must have a damned sense. I imagined how it would be if the virus could talk and I thought if it could talk through a letter what it would say. These are the words I could put on paper. Ciao, I'm Covid 19. Many know me by the simple name of coronavirus. Yes, it's me. Excuse me for not announcing myself enough in advance, for when, in what form and how strong I would present myself to you. Why am I here? Let's just say I got tired of watching you guys regress instead of evolve. I was tired of watching you ruin everything with your hands. I was tired of watching how you treat the planet. I got tired of watching how you treat each other. I was tired of your abuses and violence, your wars, your personal conflicts and your prejudices. I was tired of your social envy, your greed, your hypocrisy and your selfishness. I was tired of you taking so little time for yourself and your family. I was tired that you don’t paying enough attention to your children, I was tired of your superficiality. I was tired of the importance you often gave to the superficial instead of the essential things. I was tired of the obsessive and tedious search for the most beautiful dress, the latest smartphone model, the most beautiful car, just to lo

12,374 Likes | 1044 days ago | 48

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
Just wanted to do an appreciation post for those artists.. the fact that there are some people spending their time and creativity in drawing me/us makes me speechless. just wow, I adore you so much.. unfortunately I could only post 10 but I am also so grateful for every work, really 💫

2,377 Likes | 1044 days ago | 2

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„Are you searching for a kind of love from other people that only exists in yourself?“

3,859 Likes | 1045 days ago | 22

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
|anzeige| Creation of images for @batiste_de 🤍 it is a feeling of fulfillment and brightness to could continue supporting bold statements like one of my love brands Batiste is having, especially when it comes to the biggest matter of my heart like „empowerment“. To empower myself and my environment to dare the painful but inspiring journey of „self-creation“; the ability to learn and the capacity to grow and change 🌿 The biggest core of this process in my personal experience is to be patient and to believe in the growth of my power. I’ve planted to be strong and resilient in keep daring to be vulnerable in speaking out my mind, to be flexible and open in trials of life, to reflect and understand myself and my environment. THIS is the art of empowerment I love to dare day by day.. What is yours? #meinbatiste #batiste | 📸 by my heart @richykoll

4,081 Likes | 1045 days ago | 30

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
the mood before shoot 🤓 due to the current crisis; what are you really thinking about influencer cooperations with brands? do you think it depends on HOW the creator creates the content or do you think should we all stop doing the work at all? those are questions I dealed with last week since a partnership with a brand has been confirmed to be continue, which is of course lucratively aaawesome for me! my opinion is to empower EVERYONE to do their best in life in order to realize our dreams and passions or even already live it to the fullest. everyone is doing their thing and this is a fact we could all appreciate in just supporting each other 🤸🏽‍♂️ only my perspective of course.. this topic occupied me that much, I thought and thought and ended up digging my insta archives at 4am analyzing my personal story of how I came to this opportunity in the first place and especially, how I did the first cooperations and what I was thinking about then.. LOL spended some hours looking at my 18 years old me how she tried to be everyone and someone else, how she did everything what was asked of her without even questioning if she was allowed to assert her values - because she didn’t have some. Those came up when I started to do all the management of communications by myself. I had to learn to set my opinion and statements, to figure out the affairs of my heart and what I want to stand behind.It needed some risky and courageous experiences to get the opportunities I have today but it was definitely worth it.. it is ALWAYS worth it to do whatever YOU want. I am finally read to appreciate myself for this 🥀 thx for reading and sorry for the spam! let me know if you want to see some old pictures of the younger anuthida and the real story behind every cooperation LOL

12,769 Likes | 1045 days ago | 90

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
words can't describe how grateful I am for this human being. the current situation made me realize how I tended to take his presence for granted in our common daily life and it is not at all. my highly sensitive being definitely needs someone who can rationally acknowledge the facts of the situation and not feeding the wolves of fear and grief but with serenity and gratitude. these sensations are ones to which we should keep pay attention - for ourselves. @richykoll 🤍

4,795 Likes | 1046 days ago | 28

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
would you?

6,634 Likes | 1046 days ago | 72

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
|anzeige| „be your own kind of beautiful“ 🎆

8,862 Likes | 1046 days ago | 59

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
flowers to y'all 💐 + some summer vibes. don't let any dark circumstances dim your inner light - you got this! | Images by @kevinelezaj 🤍

6,038 Likes | 1047 days ago | 14

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
So sicher bin ich mir nicht aber ich denke es ist Wochenende

14,363 Likes | 1048 days ago | 150

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
|anzeige|unbezahlt| „she was his lighthouse and he was lost in her ocean.“ | brands are tagged | photography by the cam itself 🤍

3,676 Likes | 1048 days ago | 4

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
|anzeige|unbezahlt| three pieces of the ones who are still online on @depop guuuuuys 🥀 as I said in my story, I am just SO thankful!! You payed more than you should and I could cry about this sense of humanity.. just counted the purchase from yesterday til now and we already got a loooooot 😭everything goes to @caritas.de due to the current crisis to support the people who were already in need before the virus 🌟 since we purchased more money than I expected I thought about to dedicate the next round to an another organization to support as many as possible. I'd still thankful for every tip hehe

7,519 Likes | 1050 days ago | 26

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
Me whenever I want to do selfies

10,588 Likes | 1050 days ago | 62

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„It's like being hit by lightening, but in a good way - cracking you open so more light gets in. Be willing to go against the grain of your usual routine to clear space for something new to emerge 💫 roll with the punches, change your routines, try things you thought you never would.“ me to me - me to you

7,808 Likes | 1052 days ago | 47

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
I am that kind of person who is putting a different book on different spots at my home because of the fact that I would only read one single book always made me SO nervous lol I really don't know why hahah what kind of a book reader are you? 📚

5,285 Likes | 1052 days ago | 6

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„The universe offers so much, acknowledge this appreciation and dare to create something out of this magic with your truly heart and passion - In conscientiously with yourself and others.“ 💐

8,171 Likes | 1053 days ago | 93

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
1 home 2 moods

4,893 Likes | 1055 days ago | 69

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
|anzeige| „The only thing you have a real control over is your mind. Focus on this power.“ 🌪 Since I am still at the beginning of my yogi journey and I am not a teacher lol I always found it strange when you asked me about my routine .. I’ve just learned from different tools so here are some recommendations of my favorite workouts and tips to practice your own flow: @asanarebel , @yogapractice , @inflexibleyogis , @yogafornewbie - „come to your mat to feel; not to accomplish.“ 🧘🏾‍♀️ Be patient and don’t rush yourself, appreciate your body and become aware of your mind. Sending kisses

7,420 Likes | 1056 days ago | 39

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
|anzeige| We went to @rezahairberlin yesterday and even though they're fulfilling EVERY safety measure ( thank you for this 🤍 ) we felt so bad that we weren’t conscious and didn’t stay at home in the first place. Apart from this of course we're staying at home and just going outside for the supermarket or getting some oxygen lol. Nevertheless, I am motivated to support the salon by doing pictures at home with our new hairstyles 🌟 and in general to support each other as much as possible. Like I said in my story, it's the time for SOLIDARITY, GRATITUDE, MIND/CAREFULNESS, RESPECT instead of EGOISM, ENVY AND SPITE. Take care my loves

24,213 Likes | 1057 days ago | 415

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
My hairstyles in the last 4 years.. I was 18 in the first picture before I cut my hair „short“ ( 2nd picture ) and today all I can think about is to get to the shortest version as I can 😂 which hairstyle do you like the most and what do you think could I try in the future?

4,701 Likes | 1057 days ago | 12

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
|anzeige| back to 2008 mirrorselfies with flashlights while staying at home ✌🏾😚

8,443 Likes | 1058 days ago | 48

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
some people: „well I am definitely resistant against the virus soooo fuck social distancing.. oh, hey, a corona party..“ me:

5,749 Likes | 1060 days ago | 20

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„viruses are contagious so is panic fear hysteria calm enthusiasm kindness joy choose wisely.“ 🌚 we're all in this together

4,809 Likes | 1062 days ago | 8

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
home

8,946 Likes | 1062 days ago | 19

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„No one could ever belonged to you when you were never belonged to yourself in the first place.“ 🥀

1,338 Likes | 1062 days ago | 6

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„This is THE time to acknowledge the opportunity to let go of things that are out of your control but only take care of yourself and your beloved ones. To be aware of your physical and psychical health. To learn to exceptionally dispense the own needs and pleasures once for the safety. To acknowledge solidarity as an essential part of life. To may consider what is really important to you. To appreciate the little things in life and the privilege of just existing and being, without any ratings. To choose positivity as a life decision. To..“ 🌍

4,488 Likes | 1064 days ago | 9

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
@leonardo_the_boxer 🤍

3,501 Likes | 1064 days ago | 15

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„The breath of life is right inside of us.“ 🧚🏽‍♂️

5,727 Likes | 1064 days ago | 38

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
|anzeige| tested our little homestudio yesterday 💜 | 📸 by my love @richykoll

4,838 Likes | 1064 days ago | 4

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
the most beautiful morning routine: waking up with the sense of gratitude 💜

24,466 Likes | 1065 days ago | 81

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
Over a year ago.. can't believe that we slept in our living room like for a half year and this matress was the only furniture in this room hahah

7,331 Likes | 1066 days ago | 44

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
Just made a huge album with images I never posted and forgot lol but would you love to see more of these? 💛

5,424 Likes | 1066 days ago | 21

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„To the ones with their head in the clouds and their feet on the ground.“ 💭

6,691 Likes | 1067 days ago | 117

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„A woman's work. A woman's prerogative. A woman's time to embrace - She must put herself first. A woman's touch.. a sacred geometry.“ ✨ HAPPY INTERNATIONAL WOMENS DAY!! | inspirational choreography by @patriziabieri - looking forward to learn the whole expression!! 🤍

6,339 Likes | 1069 days ago | 27

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„You are more than your thoughts.“ 💭

2,128 Likes | 1069 days ago | 14

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
morning :)

3,254 Likes | 1070 days ago | 17

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
Did you ever asked yourself; „what is right and good about me that I haven’t recognized and acknowledged yet?“ 🌟

7,212 Likes | 1070 days ago | 32

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
Isn't it amazing how people can feel like home

4,096 Likes | 1076 days ago | 10

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
|anzeige| I wanted to present this vintage blazer and the first image turned out as my favorite way hahah this piece and a few others are now on my @depop profile, @anuthida my name ✌🏾 more informations in my stooory, kisses guys

4,818 Likes | 1076 days ago | 13

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
It's time to choose yourself first

1,929 Likes | 1076 days ago | 8

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
🕊

4,460 Likes | 1077 days ago | 103

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
|anzeige| Throwback to when we just moved together in our appartement and #rackbuddy supported us incredibly to fitted our beloved dressing room - thousand kisses for this, guys!! ♥️
But now it’s YOUR turn to enjoy some of their artwork at your home -> follow @rackbuddy and tag your buddies in the comments to win 3 sets of „Wild Bill Elliot“!! GOOD LUCK FRIENDS 🤸🏽‍♂️ #myrackbuddy

3,212 Likes | 1077 days ago | 8

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
☁️ 🤍☁️

4,991 Likes | 1078 days ago | 25

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„Be afraid and do it anyways..“ 💫 Images by @iga_drobisz

1,664 Likes | 1079 days ago | 16

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„what if we destroy every art of self-doubt, every art of thought that devalue our worth, every art of idea of not being good enough but .. create the courage to move on, create a new you that is desiring new things that will bring you a greater sense of abundance & happiness, create the trust in yourself and that everything is falling into places.“ 🌒

11,262 Likes | 1079 days ago | 71

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
Hi 🤓

8,003 Likes | 1081 days ago | 25

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
|anzeige| A marvelous sunday y'aaaaall 🤸🏽‍♂️

4,512 Likes | 1083 days ago | 23

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
flowingfriday 🧘🏾‍♀️ „there is no room for anger when the mind is calm.“

4,104 Likes | 1083 days ago | 10

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
Just wanted to leave an appreciation post here 🥀 to the roof over our heads, the privilege of meals and water, the experience of precious or worse humans.. to us

3,396 Likes | 1084 days ago | 17

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
|anzeige| I was honored to enjoy the celebration of the launch of the #CKONE collection and the #CKEVERYONE perfume with @calvinklein and many other souls 🌙 What I love about this, is the importance of the message behind it: the infinite freedom of self expression.. and the first thing I thought about was one of my favorite yoga poses lol. Yoga became the first form of art for me to express myself. Everyday I just close my eyes and flow with the music while feeling the beat...this practice makes up a huge part of my self-healing process and it has taught me to open my heart to every form of self expression. But yet I am still exploring new parts of me day after day. In the way I breathe, I talk, I perceive, I feel my impulses, I experience. This topic about how to express yourself, to be free, seeing people as individuals and be an individual is just such a deep matter of my heart, I could talk about for hours. Thank you CK for giving me the opportunity to express myself again 🥀

5,479 Likes | 1085 days ago | 34

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
I love the idea of being fascinated by the wonder of pure existence

3,269 Likes | 1087 days ago | 7

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
|anzeige| 2 weeks ago I made a @depop account after sorting my wardrobe out and instead of putting some stuff online, I found those vintage boots first LOL. I promise actually I am not a shopaholic but vintage is justan unconditional love 🤍 from now on, you'll find me under my name „anuthida“. Also I would love to donate the proceeds so if you have any recommendations, feel free 🥀

9,674 Likes | 1087 days ago | 51

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
sorry @richykoll

1,876 Likes | 1087 days ago | 6

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
Where would we be today if we would have listened to what we wanted instead of what we should have done? Where would we be later if we would stop listening to what we should do and instead listen to what we want to do?

3,628 Likes | 1090 days ago | 38

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
HAPPY V DAY 🥀 what do you think of this celebration?

3,780 Likes | 1092 days ago | 22

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
Instead of digging deeper in emotions behind this, could we talk about the grammar? Sowohl in deutsch, as well as in english?

13,157 Likes | 1092 days ago | 176

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
|anzeige| the 2nd image is my favorite, and yours? 🌠 | by my heart @richykoll

9,488 Likes | 1092 days ago | 53

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
hold on tight to everything that gives you even a tiny pleasure of freedom 🕊

13,526 Likes | 1092 days ago | 131

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
|anzeige| @rezahairberlin 💫

2,788 Likes | 1093 days ago | 7

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
for someone who grew up with less, this is more than a privilege. my soul has arrived

6,288 Likes | 1093 days ago | 21

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
|anzeige| .. and this won't be my shortest version 🙃 transformations @rezahairberlin | shot by my love @richykoll 🤍

8,025 Likes | 1094 days ago | 18

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
#tbt cali 🌴 Our trip to LA from the 4th april - 5th may just got confirmed!! Gonna enjoy the last travel before I start a new chapter in my life full of obstacles and lessons which will all happens in berlin, so so excited about the future 🌟 BUT FIRST; if someone has some recommendations for us like food, beautiful views, parties, dance classes to visit etc. just holla at me! Of course also in the DMs if you feel more comfortable - I will share everything anyways before the trips 🤍 thank you and I hope you're enjoying your time atm

6,245 Likes | 1095 days ago | 35

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„But here was the food, wasn't it?“ #alltimemood

4,142 Likes | 1096 days ago | 10

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„a universal sign.“ 💫

3,633 Likes | 1097 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
this is the place to be 💭 thank you for transforming me to an artwork @nadineeee_8 🥀

3,224 Likes | 1097 days ago | 18

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
how much do you trust in your reality? What is „your reality“?

5,029 Likes | 1097 days ago | 18

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
hands up for the ones who are READY FOR WEEKEEEEEND🤸🏽‍♂️

3,040 Likes | 1098 days ago | 9

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
whoops

3,585 Likes | 1101 days ago | 9

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
|anzeige| holding the hands of the most annoying shithead in this universe and also the sweetest cutiepie who can only be loved. yeah, you, @richykoll -.-.-.. | moment captured by @jeremy.moeller 🤍

2,837 Likes | 1102 days ago | 12

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
|anzeige| now off to @itsbalancehoney 🧘🏾‍♀️ gonna exhale some negative energy awayyy - how was your sunday, peeps? | whole look by @baumundpferdgarten before their marvelous fashionshow 🤍

2,894 Likes | 1102 days ago | 8

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„cherish the seed in you“ 🥀

3,770 Likes | 1205 days ago | 6

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
|anzeige| peace home ✌🏾

6,835 Likes | 1206 days ago | 16

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
|anzeige| #tb to mallorca where I enjoyed a few sunny days ☀️ currently thinking about warm trips for the next year.. from now on I’m definitely well prepared with the new products from @skinstories_de , especially the color protection sun stick to save the tattoos from fadeness ✨ #skinstories #BecauseTattooedSkinIsADifferentStory

7,424 Likes | 1207 days ago | 26

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„we fought, discussed, trust, understand, spoke out, grow - we love.“ 🌻

6,827 Likes | 1207 days ago | 19

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
|anzeige| sunday 🤸🏾‍♀️ ready for a walk outside aaaand todays favorite accessory: the new @levis_germany L-bag 🖤 • designed in san francisco • handmade in Italy • made with natural italian/french tanned leather 💥 what's your sundays accessory? | 📸 by my love @richykoll

6,434 Likes | 1209 days ago | 17

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„a broken heart is an open heart.“ 🖤 | 📸 by my love @richykoll |anzeige|

3,317 Likes | 1209 days ago | 11

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
c r y s t a l l o v e r 4ever ✨any crystalshops recommendations in B?

1,498 Likes | 1209 days ago | 15

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
|anzeige| tadaaa, this is the result of the shoot with @jaegermeisterde x @usluairlines for @nylongermany 💋 and the red lipstick is OUT NOW in the jaegermeister online - shop! if you want to win a set with the lipstick + two 0,04l jaegermeister scharf bottles all you have to do is to follow @jaegermeisterde , tag 2 friends and repost this video in your story! make sure to tag everyone, including me 🤸🏽‍♂️ good luck! #soscharfgehtrot #usluairlines | 📹 : @janikvonwilmsdorff

11,320 Likes | 1213 days ago | 63

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„ note so self: it is okay to leave behind people and plans and versions of myself that no longer help me grow .. and doesn’t even exist anymore. I am not obligated to stay tied to anything that is holding me down. neither are you.“ 🌸

6,560 Likes | 1216 days ago | 11

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
After my first day at home I just realize that I will already leave again tomorrow loooool

5,863 Likes | 1217 days ago | 6

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
HOME 🏡 🖤

6,646 Likes | 1218 days ago | 10

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„ the art of reacting positive to negative things in life gets more complicated from a try to another - one day, it's the easiest thing of the world.“ - @anuthida 🤸🏽‍♂️#quoteoftheday

3,549 Likes | 1218 days ago | 8

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
|anzeige|

3,063 Likes | 1267 days ago | 6

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
[local time in germany: 16:37] just woke up 1 hour ago from the most craziest dream ever, not sure if I was still in america or thailand or in this universe at all hahahah hello #jetlag 👋🏾 time for coffee, to unpack my suitcase, doing home office and to get those baby naps in between 🖤 | 📸 by my love @richykoll |anzeige|

4,112 Likes | 1268 days ago | 17

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
delayed and 13 hours flight, back pain, swollen feet, a sweaty run to the connecting flight to home through the whole airport ✔️ HOME WE'RE COMING

6,850 Likes | 1269 days ago | 15

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
my solid rock ☄️

7,342 Likes | 1269 days ago | 36

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
and bye san fran 👋🏾 haha it was a very short trip but I can tell you we experienced a looot in a whole day! It was a pleasure but I’m also so glad to head to the airport and go back to home 🖤

5,290 Likes | 1270 days ago | 19

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
hey san fran 🖤 | 📸 by my love @richykoll |anzeige|

10,321 Likes | 1273 days ago | 45

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
naked bibi at breakfast

9,561 Likes | 1273 days ago | 20

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
the „just pretend you’re doing morning stretch so it may look aesthetic“ pose hahah | 📸 by my love @richykoll 🖤 |anzeige|

8,680 Likes | 1273 days ago | 16

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
hey universe

11,216 Likes | 1275 days ago | 38

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
currently waiting with the whole family crew for the plane to america 🇺🇸

4,822 Likes | 1275 days ago | 8

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„baby please do it quickly, I’m really scared“ hahah | btw I simply bought my army shirt from an army shop 🤗

21,092 Likes | 1275 days ago | 59

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
#spreadlove , always ✨ even though I’m in my own homeland with a very very different mentality as in europe, where I grew up. visiting the land with my love means to get tons of confused and disparangingly reactions of the people on the street who aren’t used to see a couple ( especially a non married couple ) kissing each other. I don’t want to disrespect any culture, as a human being on earth, I just want to set the message, that love should be spread to the whole W O R L D. many would love the statement, many would hate it cause of disrespect or smth. what I learned is to don't give a damn about what people think about you. you can't please everyone, so please just put all your energy and love only to yourself and your beloved ones. it is more worth it 🖤

7,954 Likes | 1276 days ago | 36

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
even though it was his first ride I was the one who was more scared about this tuk tuk situation hahahah

34,036 Likes | 1276 days ago | 190

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
🇹🇭 HAPPY THAI MOTHERSDAY 🇹🇭 my mom and grandma wished to see me so much that my brother @dj_matoom organized everything to made this possible 🖤 we arrived here 3 days ago and had to keep this little surprise hidden so that’s why I was complety inactive the last days - thank you so much for your lovely messages my friends and sorry for causing some worries!! I hope you all had a good time so far, I’ll enjoy the whole week with my family ✨

5,280 Likes | 1281 days ago | 26

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„she's trying to be kind to every human on this world, kind of crazy extroverted, sometimes too altruistic and good faith, stubbornly in fights but empathically, uncertain and perfectionistic with herself, in love with details and over particular in every single situation, often confused and clumsy when it's not that time.“ - this is me in #mycalvins, this is #mytruth @calvinklein 💭 | captured by my love @richykoll 🖤 |anzeige|

3,515 Likes | 1281 days ago | 2

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
just arrived at todays location and I’m kinda nervous and excited about what's going to happen the next hours, unfortunately I can’t tell you yet about this project I can say that it will be definitely a veeery emotional day for me 💭 I’ll keep you updated! 🖤 take care my friends

7,111 Likes | 1281 days ago | 30

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„in the forest.“ 🌳 | photography by @annette.zer 🖤 |anzeige|

11,460 Likes | 1282 days ago | 65

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
just in case you didn’t smile today

10,753 Likes | 1283 days ago | 45

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
see you soon, my handsome 🖤 | photography by @filmbymat ✨ |anzeige|

2,541 Likes | 1283 days ago | 7

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
#throwback to the day when we filmed the inspiration-video for the @opel #OpelCrossingBorders contest 😂 aaaaand congratulations to @corinna__de who won the Influencer favorite contest!! If you wanna take a look who has won the two Opel Crossland X take a look at the landing page (which is linked in my stories) have fun with your prices 💥#OpelCrosslandX |anzeige|

3,048 Likes | 1283 days ago | 5

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
happy happy monday, my friends ✨ I hope you already smiled today

7,302 Likes | 1283 days ago | 15

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
does anyone knows a secret skate spot in berlin where I can practice quietly? pls DM me 🛹🖤 | 📸 by my love @richykoll |anzeige|

8,980 Likes | 1285 days ago | 50

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
so here it is. being a highly sensitive soul in a society, which can be powerful but also really superficial, is really a challenge. I’ve dealt with some toxic people in my life and i never understood why there are humans out there being kind of evil and how could i help this person even though i got hurt. I might seem vulnerable to others and yes l sometimes get hurt. but I kinda get back up and grow from it every time. keep going, my empathic friends out there. ✨🖤 |ADVERTISEMENT|

7,720 Likes | 1285 days ago | 44

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
sincerely yours

4,536 Likes | 1285 days ago | 11

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
never underestimate the power the love ☄️ photography by lovely @annette.zer 🖤 |anzeige, personennennung|

8,473 Likes | 1285 days ago | 19

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
💭 🖤

6,707 Likes | 1286 days ago | 14

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„imagine time would stopping along, for then we'd have infinity.“ ☄️

9,499 Likes | 1286 days ago | 37

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
whole outfit by @levis_germany festival collection ✨ is anyone at the lollapalooza in berlin this year? if yeeees, feel free to come by at the levi’s® booth where you can customize your own pieces 🤸🏾‍♂️ #LiveInLevis | 📸 by @jeremy.moeller 🖤

12,736 Likes | 1286 days ago | 27

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
i got so many beautiful messages about my story last night.. thank you so so much for this love and trust, really!! you wrote me a lot about your own story and it's interesting to see how many people have mental disorder without talking about it to „stay strong“. i think, being able to reflect yourself and to work on it everyday is the bravest thing ever ever ever ☄️ i'm with you guys

3,125 Likes | 1286 days ago | 9

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
good morning everyone 🖤 i hope your coffee tastes goddamn good

5,624 Likes | 1287 days ago | 56

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
thank you @jaegermeisterde for capturing those magical moments with the love of my life at the #superkuehlhaus during #parookaville 🥰 #jaegermeister 🖤 | 📹 by @johannes_tress

8,597 Likes | 1288 days ago | 23

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„could you exist just for the art of existence?”

10,719 Likes | 1291 days ago | 27

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
a little morning dance on my @sofacompany_de petra-pouf 💃🏾 #sofacompany |anzeige|

3,056 Likes | 1292 days ago | 10

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„just take a deep deep breath. it becomes a beautiful habit.“ 🧘🏽‍♂️

21,589 Likes | 1292 days ago | 72

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
happy berlin pride day, my B friends!! 🏳️‍🌈🌟 although I would have looooved celebrate pride with the #lgbt community i decided to stay home and taking care of myself soooo here an old picture of me wearing a pride shirt hahah i hope you all had a beautiful day 🙌🏽 #loveislove ! | pic by my friend @rebeccaxw ( miss u )

6,682 Likes | 1292 days ago | 15

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
gotcha @richykoll 🥰 i loooove my new stunning phone case from @idealofsweden - perfect for my affection to marble/crystals/stones ✨ feel free to check out my story for an offer peeps! #idealofsweden

4,522 Likes | 1293 days ago | 11

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
🌱🌿🍃☘️

11,047 Likes | 1293 days ago | 45

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
feeling the #GaultierGarden with my heart and #LaBelle, the new fragrance by @jpgaultierofficial 🌿 🍎 feel free to have a look at my story or in my „jpg“ highlights for an offer @ybpn_de 🖤

7,908 Likes | 1294 days ago | 14

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
lil 🧜🏽‍♀️ | 📸 by seamonster @j2theamie

15,595 Likes | 1294 days ago | 59

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
„thanks a lot, universe.“ ☄️💫💥 [30.06.18]

17,424 Likes | 1295 days ago | 232

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
in the mood for food

7,421 Likes | 1295 days ago | 209

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
tell me what’s on your mind

8,188 Likes | 1295 days ago | 17

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
unfiltered

7,654 Likes | 1296 days ago | 8

รูปล่าสุด IG ใบตอง อนุธิดา พลอยเพชร
24/7 mood 😴 miss this baby already [25.04.19] |anzeige|