โอ่ง กงพัฒน์

Instagram โอ่ง กงพัฒน์

@ongkongpat

แชร์เรื่องนี้ ทวิตเรื่องนี้
2,029
Ranking
ลำดับ
14,185
Posts
รูปวีดีโอ
22,673
Followers
ผู้ติดตาม
3,245
Followings
ติดตาม
ℙ 𝕆 ℙ 𝔸 ℝ 𝕋 𝕔𝕒𝕝𝕝 𝕞𝕖 0812575021 | |


@ongkongpat : เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จะทรงมอบพระบัญชาแต่งตั้ง พระธรรมวชิรญาณ (จิรพล อธิจิตฺโต) ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร (ธรรมยุต) ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และในเวลา ๑๕.๐๐ น. ของวันเดียวกันนี้ จะมีพิธีต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จึงเรียนเชิญพุทธศาสนิกชน ศิษยานุศิษย์ ผู้ที่เคารพนับถือ ได้ร่วมในพิธีต้อนรับและถวายมุทิตาสักการะ ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฎตามกำหนดการ #เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารรูปที่๘ #ที่นี่วัดบวรนิเวศวิหาร 🙏
ดูรูปภาพและ VDO ทั้งหมด